Gider mænd (og læger) ikke kvalitet i sundhedsvæsenet?

What’s up…?

En journalist, som engang i 2016 deltog i sin allerførste konference om patientsikkerhed, twittede ved den lejlighed noget i retningen af titlen på dette blogindlæg. Jeg kan desværre ikke lige huske hvad hun hed, eller hvilken konference der var tale om (der afholdes mange…), men hun pegede på noget meget synligt, når man færdes i kvalitets- og patientsikkerhedsmiljøerne i sundhedsvæsenet: Hvorfor er kønsfordelingen så ekstremt skæv? Og hvor er lægerne  henne?

Et indlysende svar på det første spørgsmål kunne være, at kønsfordelingen blandt alle ansatte i sundhedsvæsenet jo i det hele taget er meget skæv — og at det naturligvis må afspejle sig i kønsfordelingen blandt de der har valgt (eller er blevet udvalgt til), at beskæftige sig med kvalitet og patientsikkerhed. Problemet med det (relative) fravær af læger i miljøerne er lidt mere spooky — og også mere bekymrende, som jeg bemærkede i et blogindlæg på ugeskriftet.dk tilbage i oktober 2013.

Men lad os studere nogle helt aktuelle data, som peger på, at tingene måske ikke er helt så enkle, som man skulle tro…!

Årsmødet i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

Dette særdeles udmærkede selskab har netop afholdt sit årsmøde på Hotel Nyborg Strand, hvor der var sat fokus på Det (nye) Nationale Kvalitetsprogram, som skal erstatte anvendelsen af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) som drive for kvalitetsforbedringer på landets sygehuse.

Mødet var både meget inspirerende og velbesøgt — med i alt 424 deltagere ifølge den publicerede deltagerliste. Men hvem var deltagerne og hvilke roller havde de?

Data & metoder

Jeg downloadede den publicerede deltagerliste (en pdf), konverterede den til et Microsoft Word-dokument og overførte data til et Microsoft Excel-ark, som jeg først rensede op (delvist manuelt), og siden krydsede med et andet Microsoft Excel-ark med informationer om sammenhængen mellem folks fornavn og deres køn, baseret på data fra Ankestyrelsen om godkendte fornavne i Danmark. Jeg anvendte forskellige søge- og kategoriseringsfunktioner i Microsoft Word og Excel til automatisk at identificere de deltagere der er læger (det er vi læger flinke til at angive, uanset hvilken stillingsbetegnelse vi ellers måtte have), og gennemgik også manuelt deltagerlisten for at finde eventuelle smuttere, dvs. personer jeg personligt ved er læger. Det kan ikke udelukkes, at der er overset nogle enkelte, og der findes også personer som havde tilmeldt sig mødet, men ikke deltog. Jeg har anvendt pivottabeller og tilhørende diagrammer i Microsoft Excel til at analysere data.

Resultater

Der var i alt 424 deltagere, hvoraf 79 (18,6%) var mænd og 34 (8,0%) var læger. Og ud af de 34 læger var de 24 (70,6%) mænd.

Det mest påfaldende er vist i Figur 1, nemlig at mændene var stærkt repræsenterede blandt de personer der ‘optrådte på scenen’, dvs. havde en aktiv rolle som enten ordstyrere eller foredragsholdere, eller — i et enkelt tilfælde, Paul Bartels — som takketaler under festmiddagen: 15 af de i alt 22 personer (68,2%) der havde en aktiv rolle under mødet var mænd, mens andelen i det modtagende, passive publikum kun var 15,9%.

Fordelingen af mænd og kvinder efter deres aktive rolle

Fordelingen af mænd og kvinder efter deres aktive rolle

 

  • Eller, set fra en anden synsvinkel: 15 af de i alt 79 deltagende mænd (19,0%) havde en aktiv rolle, mens kun 7 af de i alt 345 deltagende kvinder (2,0%) havde det.

Det helt samme mønster ses for lægerne, som vist i Figur 2: 10 af de 22 deltagere med aktive roller (45,4%) var læger, mens andelen af læger blandt de passive kun var 6,0%.

Fordelingen af læger og andre efter deres aktive rolle

Fordelingen af læger og andre efter deres aktive rolle

  • Eller, fra en anden synsvinkel: 10 af de i alt 34 deltagende læger (29,4%) havde en aktiv rolle under mødet, mens kun 12 af de i alt 390 alle andre (3,1%) havde det.

Konklusion

Selvom hverken mænd eller læger umiddelbart syner af ret meget i kvalitets- og patientsikkerhedsmiljøerne i sundhedsvæsenet, tyder disse data fra årsmødet i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren på, at disse to subgrupper faktisk er meget aktive i miljøerne.